Formulier voor herroeping

Home Formulier voor herroeping

Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

  • Aan: Juwelier Steensma
  • Noorderbuurt 5
  • 9203 AK  Drachten
  • webshop@juwelier-steensma.nl
  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten:

………………………………………………………………………..

herroep/herroepen*

  • Besteld op*/ontvangen op* …………………
  • Naam: …………………………………………………..
  • Adres: …………………………………………………..
  • Postcode en Plaats: ………………………………
  • Handtekening: ……………………………………… (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.